Start a conversation

Personvernserklæring

For oss i Adaptic er det viktig å følge gjeldende lover & regler for håndtering av personopplysninger.  I vedlagte skriv finner du informasjon om hvordan vi håndterer dette hos oss.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, henvend deg via vårt dedikerte GDPR-skjema her: GDPR-Henvendelse


2018-06-18_Adaptic_AS_-_Personvernserklæring_-_GDPR_v4.pdf

  1. 485 KB
  2. View
  3. Download
Choose files or drag and drop files